ดอกกุหลาบ

ชื่อโครงงาน : การปลูกดอกกุหลาบ
ผู้จัดทำ : น.ส.อลิสา ชิลพลชาย
ครูผู้สอน : อ.คเชนทร์ กองพิลา
คำถามจากโครงงาน :
1.กุหลาบมีประโยชน์และมีความสำคัญในด้านใดบ้าง
2.ก่อนที่เราจะปลูกดอกกุหลาบควรทำอย่างไรบ้าง
3.การดูแลกุหลาบและการให้น้ำมีขั้นตอนอย่างไร
วัตถุประสงค์ :เพื่อต้องการศึกษาเรื่องของการปลูกกุหลาบให้ได้ดอกที่สวยและต้องการรู้วิธีการดูแลดอกกุหลาบให้ถูกวิธีอีกด้วย
ที่มา :http://www.doae.go.th/library/html/detail/rose/menu.htm

Advertisements