การให้น้ำตอนเช้าทำให้กุหลาบไม่เหี่ยวเฉาและทำให้กุหลาบได้น้ำมากเพราะในตอนเช้าแดดยังอ่อนอยู่ทำให้น้ำไม่ละเหยง่ายทำให้ต้นกุหลาบสดชื่นนาน

Advertisements