โดยทั่วไป
เกษตรกรนิยมตัดดอกในตอนบ่าย
เพื่อจะได้ส่งตลาดทันเวลา
แต่เนื่องจากดอกกุหลาบมีอายุการใช้งานสั้นและกลีบดอก ก็ช้ำได้ง่าย ฉะนั้นการตัดดอกกุหลาบในช่วงที่ยังไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดปัญหาได้

Advertisements